Datum

2018

2 februari – sista dag för motioner till distriktskongressen

17 mars – distriktskongress (årsmöte)

9 september – Valdag

2017

21 februari – styrelsemöte

8 mars – utåtriktat arrangemang

20 mars – styrelsemöte

25 mars – distriktskongress (årsmöte)

5 april – styrelsemöte

22 april – årsmöte AK

1 maj – sista dag för nomineringar, anmälan av ombud och insändande av motioner till förbundskongressen

9 maj – styrelsemöte

29 augusti –  styrelsemöte

9 september  – ordförandekonferens

26 september – styrelsemöte

24 oktober – styrelsemöte

22 november – styrelsemöte

6 december – förmöte för repskapsombud

6 december – repskap med fastställande av listor

11 december – styrelsemöte