På gång

KAMPANJ för bättre sjukvård för kvinnor 23 sept – 30 sep

Vår kampanj blev lyckosam. Vi gick runt med enkäter och frågade kvinnor efter deras erfarenheter av sjukvård, BVC, MVC, mammografi. Vi fick tillfälle att visa att det är moderaterna som styr sjukvården (alltför många tror att det är socialdemokrater), att det råder starka skillnader i hälsa – skillnaden i förväntad medellivslängd är arton år mellan en högutbildad invånare i Danderyd till en lågutbildad i Vårberg.

Vi fick in drygt 150 svar på våra enkäter. Här är resultatet!

Den tidiga hösten ägnade vi mycket tid och kraft åt att påverka arbetarekommunens framtidsprogram Framtidsstaden. Vi lyckades få till stånd en rad förändringar av arbetarekommunens framtidsprogram utifrån vårt eget program Kvinnostaden som vi antog på vår senaste distriktskongress.

Dessutom har vi påbörjat valplaneringen! Vi rustar oss till tänderna!

Protokoll fört vid distriktskongressen 2017

Protokoll fört vid distriktskongressen 2016