USA-valet

S-kvinnor Stockholm hade, tillsammans med stora delar av övriga världen, stora förhoppningar om att världens mäktigaste nation efter det amerikanska presidentvalet för första gången någonsin skulle ledas av en kvinna. Vi ville att ett par av våra medlemmar skulle få uppleva det på plats. Samtidigt skulle vi få möjlighet att på nära håll studera kampanjmetoder som vi kan få nytta av i nästa i valrörelse. Ett gott ekonomiskt resultat 2015 gjorde projektet möjligt.

Alla klubbar i distriktet fick möjlighet att nominera och styrelsen fick fyra namn. Styrelsen hade tidigare beslutat att det slutliga urvalet skulle avgöras genom lottning. De två glada aktiva s-kvinnor som fick chansen var Lisa Carlsson från Vällingby kvinnoklubb och Marina Andersson från Södra kvinnoklubben.

Här kan du läsa deras reserapporter. USA valet 2016, Marina AnderssonLisa Carlsson – rapport USA-valet

Även om utgången av valet blev en stor besvikelse var styrelsen glad över att för en gångs skulle kunna bjuda ett par aktiva medlemmar en upplevelse utöver det vanliga. Det är sannerligen inte ofta.

Här följer Lisa Carlssons reflektioner efter resan:

Valrörelsen i USA gav många intryck, nya tankar och känslor. Vi följde valmöten och valaktiviteter. Hillarys och Trumps valmöten, rallyn som de säger i USA, skilde sig kolossalt från varandra. Hillarys strategi var att få folk att gå och rösta och göra sin röst hörd.bild-usa-valet-2

Stämningen på Trumps rally var hätsk, arg, upprorisk men samtidigt bestämd. Människor som var trötta på etablissemanget samlades i sitt politikerförakt, trötta på politisk status quo. Hungern efter förändring, vilken förändring som helst oavsett konsekvenser, var stor. Trumps kampanj byggd på känslor, en tydlig ideologi och drömmen om förändring. Den amerikanska drömmen, eller som Trump själv uttryckte det, Make America great again!

Många har pratat nedsättande om Trumps väljare och utmålat dem som förlorare, mindre begåvade. Men sanningen var att dessa väljare har mobiliserat, organiserat och gått och röstat. Nu har de fått den president de vill ha medan omvärlden chockat har sett på.

En person som vi mötte och som jobbat med Hillarys kampanj grät på valvakan. Utarbetad efter månader av kartläggning för att ta reda på hur väljarna tänker, micro targeting, gått igenom ändlöst långa dokument om statistik och data för att kunna säkra valet – och till vilken nytta? Han kom ut till oss och mellan tårarna kom ett sanningsenligt ”allt vi trodde att vi visste stämde inte!” Och så kan det bli när statistik och kvantitet i antal dörrknackningar och samtal går långt före kvaliteten på samtalen med väljarna. När statistiken talar om för kandidaten att hen inte behöver visa sig på vissa platser för det är ”redan klart, stödet finns” och lämnar tusentals besvikna väljare bakom sig på väg till nästa ställe där statistiken har sagt något annat. När siffror får gå före förnuft.

Hillary fick stå till svars för sin mans tidigare leverne. En livstid av uppbyggande av kompetens räckte inte när Hillary utmanade patriarkatet. Kampanjen mot henne var smutsigt och ovärdig. Glastaket sprängdes inte!bild-usa-valet

En ”doer”, en högljudd och pompös man som häcklar media, som är sexistisk och låter mänskliga rättigheter stå tillbaka för ”nationens bästa”, vann. När parallella samhällen formas och orättvisorna blir tydliga blir en ledare som Trump, som ska ”rensa upp i träsket” (Washington) ett fullt möjligt alternativ. En man som pekar med hela handen får mer stöd än en systematisk, analyserande och pragmatisk etablerad politiker. Hillary var inte omtyckt, det är sant och ett upplevt politiskt status quo begränsade hennes chanser. Men att någon som Trump vinner valet är fortfarande chockartat.

I det här valet har känslor, identitet och hunger efter en tydlig ideologi gått före politiska sakfrågor och en långsiktig hållbar planering. Vi ser samma tendenser här hemma. Därför tror jag att det är viktigt att vi börjar prata mer om ideologier och skiljelinjer.

Man kan vara tydlig med politiska skiljelinjer och ideologier och samtidigt samarbeta över partigränser. Men om vi kväver de ideologiska diskussionerna och skiljelinjerna banar vi väg för SD och till slut föds Trump även här.

Frågan är vad vi nu ska göra så att inte en främlingsfientlig person som hotar demokratin och mänskliga rättigheter blir statsminister här. För mig är det viktigt att:

1) Prata mer och tydligare om våra politiska skiljelinjer. Framhäva vår egen politik på ett sätt som väljarna förstår och som väcker engagemang hos dem. Det är i avsaknaden av dessa diskussioner vi banar väg för andra partier och föder ett politikerförakt.

2) Kvinnor måste bli bättre på att hjälpa kvinnor. En kvinna som ställer sig upp och slåss mot sitt eget förtryck bör absolut få hjälp av sina medsystrar. Vi är alla under samma tak så att säga. Att inte se det eller blunda inför det är att behålla det patriarkala och kvinnofientliga taket. Ett tak som i sig visar jämlikhetens gräns. Än så länge.

Här följer Marina Anderssons reflektioner från resan:

marina-bilder-usa-valet

I Capitol Hill Club, dagen efter valet fick John Hishta och Saul Anuzis frågor av mig om Obama Care och hur de såg på sjukvård som en förutsättning för ensamstående mammor att långsiktigt kunna vara familjeförsörjare och barn att klara sina studier. Och hur de såg på valretoriken som Trump använt sig av som uppfattats som sexistisk och kränkande. Om de såg att det i förlängningen kunde riskera att ge legitimitet i samhället för liknande språkbruk och synsätt. Republikanerna ställde sig helt oförstående. Obama Care skulle bort och välfärdsstaten Sverige med sin skattefinansierade välfärd blev hånade när Obamas sjukvårdsreform kritiserades. Citat från mötet, John Hishta ”No political expert in this town got this thing right”. Vilket är en paradox med tanke på att det är en industri fylld med experter och konsulter etc.

Presidentvalskampanjer i USA är en mångmiljondollar industri. I ett land med över 300 miljoner invånare varav majoriteten är ättlingar till immigranter är avancerade digitala verktyg ett hjälpmedel för att lära känna och nå ut till väljarna.

Är du en bilägare kan vi anta att du är intresserad av bensinpriset. Men med hjälp av omfattande datainsamlingar på individnivå går det att räkna ut ditt ideologiska tankegods. Tanken är att desto mer partierna vet om Lars eller Leilah desto mer skräddarsydda samtal kan valarbetarna föra med dem. Hillary Clinton använde sig av IT systemet ADA och Donald Trump av Cambridge Analytica.

En del valstrateger är helt sålda på konceptet microtargeting. Andra konstaterar nyktert att de inte är ett magiskt ting som garanterar valvinst. Och frågan många ställer sig idag är vilka specifika frågor de vita kvinnorna som bidrog till att rösta fram Trump tyckte var viktigast. En del av svaret är att röstvärvarna och opinionsinstituten till viss del svävade i ovisshet.

Enligt undersökningar i USA har man svårt att nå ut till grupperna ickestuderande och kvinnor i förorterna. De är inte partitrogna, utan bestämmer sig sent för vilket parti de ska rösta på. Många av dem är familjeförsörjare och trippelarbetar när hemarbetet är inräknat. Ofta jobbar de kvällar och nätter. Tidiga morgnar och sena kvällar finns de i hemmet. Men många av dem har telefonpresentatörer för att kunna sålla sina samtal. Bredband i deras hyreslägenheter är en bristvara och därför läser de sina e-mail mer sällan. Vanligtvis avsätter de mer tid till hushållsarbete och barnomsorg än männen. Och föregående år såg endast 31 procent av gruppen kvinnor på kvällsnyheterna.

Familj och vänner är kvinnornas främsta kanaler för att inhämta samhällsinformation. Med andra ord livsvillkoren ger att de har lite tid till övers för att inhämta mer objektiv information eller prata politik. Trots att politiska avtryck, år ut och år in, visar sig som värk i kroppen och en ekonomiskt pressad tillvaro.

I intervjuer svarade kvinnor att de inte kan identifiera sig med Hillarys feminism. Och att lägga en röst på den som är så privilegierad som hon är, kommer inte att göra någon skillnad för dem.

Kvinnor i USA och i Sverige har på många vis likartade liv just för att de är kvinnor. En fråga som faller sig naturlig efter valutfallet i USA är hur vi i vår feministiska arbetarrörelse ska bli bättre på att vara relevant för alla kvinnor.

Nummer ett är som i alla tider att driva fram politik som raderar klassklyftor. Ett viktigt steg i det arbetet är vår stundande partikongress. Vi S-kvinnor finns av en särskild anledning! I april måste vi bestämt sätta ned foten i alla frågor som rör kvinnors arbetsvillkor, arbetsmiljö och en sjukvård som förstår sig på kvinnors kroppar och hälsa och mer därtill.

Nummer två är att vi måste ta fram förbättrade kampanjstrategier och arbeta än mer metodiskt. Här kan vi lära av USA, vi kan plocka russinen ur The American cookie.

Nummer tre är att mobilisera väljarkåren att uttrycka sin demokratiska rätt att rösta. Och mamma är bäst! Svenska mammor är outstanding på att få gruppen svårmobiliserade unga att rösta. Når vi mammorna med för dem relevant politik når vi unga väljare.

Och sist men inte minst. En viktig fråga bör vara om kvinnor tröttnat på att vänta på en förändring – på en politik som i grunden raderar orättvisor, grundat på kön. Kan det vara ett av skälen till att hela världen nu sitter med en stenålderspatriark i båten, trots Hillarys digitala queen ADA? Ett av världens mest avancerade kampanjverktyg. Vårt svar måste vara – nu mobiliserar vi till en S-märkt feministisk valvinst!