TÅB

Välkommen till Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb.  Vi är drygt trettio medlemmar där kanske hälften bor i området och övriga flyttat iväg men valt att stanna kvar antingen som aktiva eller passiva. Vi ses omkring tio-tolv gånger per verksamhetsår och har ofta inbjudna gäster kring någon aktuell politisk fråga. Under lång tid har vi haft en studiecirkel i gång varje vinter kring något tema som medlemmarna vill fördjupa sig i. Vi har ofta våra möten i Bromma församlings fina lokal Famnen vid Brommaplan. Sommartid blir det möten på en kolonilott eller någons sommarviste. Vi har en lång tradition med kräftfest i augusti och decembermöte 1 advent.

Klubben är vår möjlighet att regelbundet träffa socialdemokratiska kvinnor som vill sätta sig in i vad som händer i politiken och kunna framföra våra åsikter och vår mening, t.ex. genom motioner. Den är vårt andningshål där vi under trivsamma former träffas och får nya kunskaper och möjligheter till debatt och påverkan.

Välkommen till vår klubb!

 

Vår jubileumshistorik hittar du här:

Verksamhet 2016

Våren 2016 har TÅB haft två möten med inbjudna föreläsare. I februari  kom oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi och pratade om trafiken i vårt område och andra landstingsfrågor. I mars hade vi möte i biblioteket vid Brommaplan för att studera kartor med byggplaner i vår del av staden. I juni kom Carina Fredén och redde ut begreppen kring nya stadgar i Arbetarekommun och hur olika förslag skulle kunna påverka arbetet i nästa valrörelse. På mötet i oktober berättade Margarethe Höglund om läget för Olof Palmeskolan i Västsahara som hon och flera andra arbetat med i många år. Då behandlades också klubbens motion till 2017 års kongress om erkännande av Västsahara.  Vi träffade Therese Lindberg i riksdagen i november och fick en inblick i regeringens budget. Året avslutades traditionsenligt hos vår ordförande Gerd Sjöberg Granlund för att fira 1 advent och anta motioner.