Skrivet

rapporterna-bild_1Vid distriktskongressen i april 2018 antog S-kvinnor Stockholms stad ett handlingsprogram som fått namnet Kvinnostaden. Läs det gärna!

 

Två s-kvinnor åkte på studieresa till USA vid presidentvalet 2016.

USA valet 2016, Marina Andersson.

Lisa Carlsson – rapport USA-valet

Vi utgav 2016 två rapporter som utarbetats av  arbetsgrupper inom distriktet.

Den ena fick namnet ”Att ha kontroll över sitt liv” och handlar om varför kvinnor är sjukskrivna i så mycket högre utsträckning än män. Ladda ner den här. Kontaktperson inom distriktet är Carina Fredén.

Den andra fick namnet ”Kvinnojourerna och sexlagstiftningen”- en rapport om att värna kvinnors kroppsliga integritet. Ladda ner den här.Kontaktperson inom distriktet är Siv Hamring.