Våra klubbar

Inom Stockholms stad finns 16 kvinnoklubbar. De flesta är geografiskt baserade medan några har medlemmar i hela staden och även utanför.

Du som vill veta mer om våra klubbar – ta kontakt med ordföranden! I den tredje kolumnen framgår medlemsantal den 31 dec 2016. Namn inom parentes betyder kontaktperson i styrelsen.

Våra klubbar (kontaktperson ur styrelsen)
E-post ordförande Medlemmar
Alina s-kk (Cassandra S) asajanlov@gmail.com 28
Avantgarde s-kk (Tara T) amanda.runsio@gmail.com 46
Hägersten s-kk (Lina S) margareta.stavling@telia.com 22
Hässelby s-kk (Lisa C) ingridsepost@hotmail.com 25
Norra Järva s-kk (Esme G) mirja.raiha@karolinska.se 25
S-kvinnor i östra söderort (Siv H) rana.carlstedt@gmail.com 19
Skärholmen s-kk (Lena J) liliane.svensson@telia.com 15
Stockholms allmänna kk (s) (Carina F) carina@carinafreden.se 141
Södra kk (Marina A) maria.castelius@gmail.com 95
Södra Järva s-kk (Siv H) zeinab.golmami@hotmail.com nybildad
Traneberg Ålsten Bromma s-kk (Siv H) gerd.sjoberg.granlund@gmail.com 33
Tulpan s-kk (Carina F)  taskirangulsun@live.se 25
Unga S-kvinnor Rebella (Lina S) heidi.lampinen@gmail.com 129
Vasastaden-Östermalm s-kk (Tara T) sonja.gardefjord@gmail.com 16
Vällingby s-kk (Lisa C) norma_aranda@hotmail.com 51
Älvsjö-Herrängen s-kk (Inger L) berit.stockhaus@gmail.com 25
Distriktsklubben 42
Summa 737 (+63)

I distriktsklubben ingår medlemmar som bara önskar vara stödmedlemmar i S-kvinnor utan att delta i eller bli kallad till någon lokal verksamhet.